KONTAKT


AUTO-MOTO CENTAR ZAGREB

društvo s ograničenom odgovornošću, osnovano 2004.g., sa sjedištem u Zagrebu, Dankovečka 43.

Matični broj: 1782827
Žiro račun: 2400008-1190268726

Radno vrijeme: radnim danom od 8h do 16h, subotom od 8h do 12h.
Tel: 01/2921-466
Fax: 01/2850-621

 

Prodaja rabljenih vozila i dijelova:
Krešimir Čolak
Mob.tel.: 099/2921-466
E-mail: kcolak@amcz.hr
Servis:
Kruno Stropnik
Mob.tel.: 098/719-653
e-mail: kruno.stropnik@amcz.hr
   
Prodaja originalnih dijelova:
Dean Franjković
Mob.tel.:099/2311-333
e-mail: dean.franjkovic@amcz.hr
Prijema vozila:
Zoran Kunčić
Mob.tel.:098/9900-747
e-mail: zkuncic@amcz.hr